Aktuálně

4.třída
1. 9. 2018

Po projedníní a zvážení všech aspektů a vyjádření zástupců rodičů, zřizovatele a ZŠ a vzhledem k vysokému celkovému počtu žáků a vysokému počtu žáků se specfickýni potřebami učení v budoucí 4.třídě ředitel školy rozhodl pro školní rok 2018/2019 o rozdělení ročníku na dvě třídy.

Žáci budoucí 4.třídy nastoupí 3.září po dobu nezbytně nutnou k zajištění personální a materiální stránky do jedné třídy ke své třídní učitelce paní Mgr.Haně Hubáčkové.

Po zajištění výše uvedených potřeb bude výuka probíhat ve třídách: 4.A paní učitelka Mgr.Hana Hubáčková, 4.B paní učitelka Mgr.Michaela Pospíšilová.

Děkuji za vyjádření názorů všech zúčastněných.

Mgr.Jiří Schwarz

Přihlašování na informační schůzku
2. 5. 2018

Přihlášení na informační schůzku a hodinu na nečisto :
https://doodle.com/poll/nimwsbm2vn462rnw

Zápis 2018, informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
13. 4. 2018

Na základě zápisu do I.tříd pro školní rok 2018/2019 byli přijati dle kritérií k zápisu všichni budoucí prvňáčci, kteří mají trvalé bydliště v Dolních Počernicích a ti, kteří mají v ZŠ sourozence.
Rozhodnutí o přijetí je k vyzvednutí v kanceláři ZŠ od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 14:00 hodin.

Vzhledem ke kapacitním a prostorovým podmínkám nemůže naše ZŠ otevřít 3 první třídy a ostatní zájemci tedy nemohou být přijati.
Rádi bychom vyšli vstříc všem zájemcům, ale buhužel to není z výše uvedených důvodů možné.
V případě odhlášení některých budoucích žáčků z Dolních Počernic je možné doplnění i mimopočernických do max. počtu 50 žáků.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 16.5.2018 od 16 a od 17 hodin.
Pro děti bude v tentýž čas připravena "Hodina na nečisto".

Přihlášení na uvedené termíny bude možné od 2.5.2018 na stránkách ZŠ.

Mimořádné volno
6. 4. 2018

Vážení rodiče,
z důvodů odstávky vody dne 25.4.2018 je tento den mimořádné ředitelské volno.
V provozu nebude ani školní družina, ani školní jídelna a ani školní tělocvična..
Omlouváme se tímto za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Testování SCIO
20. 3. 2018

Informujeme tímto o testování SCIO žáků 5. a 7.tříd, které proběhne v termínu od 21. do 30.3.2018 v předmětech Čj, M, Aj, OSP(obecné studijní předpoklady). Testování proběhne pro žáky bezplatně v rámci financování MAP Prahy 14 z fondů EU.

Stránky