O škole

Název školy: Základní škola Praha 9 - Dolní Počernice
Adresa: Národních hrdinů 70, 190 12
IČO:45246025    IZO:045246025    REDIZO:600040461
Kapacita:  ZŠ: 350 žáků  ŠD: 150 dětí   ŠJ: 350 strávníků

Naše škola se nachází v městské části Dolní Počernice. Provoz školy je zajištěn ve dvou hlavních budovách. V historické budově školy s čp.70 se nachází třídy I.stupně (I.A - 4.třída), všechna oddělení školní družiny, školní jídelna a školní kuchyň a kancelář ZŠ.
Třídy  od 5. až po 9.ročník jsou umístěny v budově II.stupně s čp.810, kde se nachází i kancelář ředitele a zástupce ředitele. Tato budova byla uvedena do provozu v roce 1984, spolu se školní tělocvičnou a budovou šaten, kde je umístěna i učebna školních dílen. 
V areálu se nachází školní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a možností umělého osvětlení, tartanová atletická dráha, pískový kurt na plážový volejbal a antukový tenisový kurt. Dále pak budova školního penzionu, kde jsou ubytováni někteří zaměstnanci školy. Naše děti mají možnost též využít v rámci vyučování školní pozemek, kde vyučujeme předmětu Pěstitelství.
V současné době má naše ZŠ 14 tříd a 4 oddělení školní družiny. Díky vysokému nárůstu počtu dětí v posledních letech (pozn. v roce 2009 měla škola 168 žáků a v aktuálním roce jich je 333) jsme byli nuceni umístit některé třídy I.stupně do budovy stupně II. a využít maximálně všech vhodných prostor pro výuku. 
V rámci výuky vyučujeme klasickým předmětům dle školního vzdělávacího programu s názvem "ŠVP ZV ZŠ - Dolní Počernice". Děti se u nás učí Aj již od I.ročníku, druhostupňoví žáci pak od 8.třídy mají jako druhý cizí jazyk němčinu, s možností i jiného cizího jazyka dle zájmu žáků a rodičů a možností školy. V rámci Pracovních čínností  si děti zkusí i drobné práce s technickými materiály, "pozemky", volbu povolání a vaření.
Kromě klasických předmětů se snažíme i o dostatečnou nabídku volitelných předmětů i zájmových kroužků. Doufáme, že v příštím školním roce se nám podaří nabídku ještě zkvalitnit ke spokojenosti našich dětí.
Rádi uvítáme Vaše myšlenky a názory na zajištění kvalitního základního vzdělání pro naše děti.