Aktuálně

Výsledky zápisu do I.tříd
24. 4. 2019

Do I.tříd byli přijati všichni budoucí žáčci, kteří se účastnili zápisu a mají trvalé bydliště v Dolních Počernicích, nebo již zapsaného sourozence v ZŠ.

Rozhodnutí o přijetí je k vyzvednutí každé ráno od 7:30 do 8:00 v kanceláři ZŠ, nebo od 15 do 17 hod v budově I.stupně ZŠ.

Výsledky voleb do ŠR
18. 4. 2019

Ve středu 17.4.2019 se sešel přípravný výbor voleb do Školské rady. Po ověření všech potřebných skutečností dle volebního řádu provedl sčítání hlasů z řad zákonných zástupců i z řad pedagogů.

Výsledky:     Pedagogové:   1. Mgr.Hana Beránková (14 hlasů)      2. Mgr. Jolana Lukášová (11 hlasů)        3. Mgr.Hana Hubáčková (10 hlasů)

                   Zákonní zástupci:  1. Hana Jedelská (83 hlasů)      2. Lenka Vycpálková (78 hlasů)      3. Monika Schusserová (74 hlasů)     4. Eva Nožičková (72 hlasů)       5. Tereza Svatoňová (60 hlasů)       6. Lukáš Pospíšil (45 hlasů)      7. Monika Trejbalová (43 hlasů)

                                              8. Kateřina Čechová (26 hlasů)

Děkujeme všem účastníkům voleb za účast a trpělivost a gratulujeme zvoleným kandidátům.

Za přípravný výbor Jiří Schwarz  

Ředitelské volno
9. 4. 2019

Ve dnech 6. a 7.5.2019 je z důvodu školení pedagogických pracovníků školy ředitelské volno. Omlouváme se tímto za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
 

Nový kroužek golfu
9. 4. 2019

V rámci spolupráce s GOLF RESORT BLACK BRIDGE jsme pro Vás připravili nový kroužek golfu. Více informací v přiloženém letáčku.

skola_dp_-_krouzek.pdf

Doplňující informace k volbám do Školské rady
8. 4. 2019

Doplňující informace k volbám do Školské rady

V pondělí 8.4. budou rozdány volební lístky s obálkou. Rodiče potvrdí do žákovské knížky jejich převzetí.

Způsob doručení do školy není volebním řádem specifikován. Rodiče tedy mohou volební lístek doručit do školy osobně, v zalepené a podepsané obálce, kde je toto předání zaevidováno podpisem. Dále pak mohou rodiče poslat volební lístek rovněž v zalepené a podepsané obálce po dětech. V tomto případě potvrdí třídní učitel převzetí lístku rovněž do žákovské knížky. K předání volebního lístku je možné využít též třídní schůzky, které se konají ve středu 10.4.2019.

V případě nemoci dítěte je možné vyzvednout si volební lístek u svého třídního učitele, nebo v kanceláři ZŠ.

Volební lístky doručí rodiče do školy do pátku 12.4. 2019 do 14:00 hodin.

Za přípravný výbor Mgr.Jiří Schwarz
 

Stránky