Aktuálně

Informace pro budoucí I.třídy
1. 7. 2020

I.A Mgr. Kateřina Kracíková

Informace k I.A

I.B Ivana Hájková

Nejdůležitější informace k I.B budou zaslány rodičům prostřednictvím hromadné emailové komunikace s paní učitelkou Ivanou Hájkovou.

Těšíme se na setkání s Vámi !

Organizace předání vysvědčení
19. 6. 2020

Vážení rodiče a děti,
v přiloženém souboru naleznete informace k organizaci předání vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020.
Organizace předání vysvědčení

Vzhledem k aktuálním informacím MŠMT se mohou žáci v rámci třídy sejít za účelem předání vysvědčení bez omezení jejich počtu. Pro žáky, kteří půjdou do školy poprvé, platí povinnost odevzdání prohlášení podepsaného zákonným zástupcem.
prohlášení

Příprava na víceletá gymnázia
12. 6. 2020

Pro školní rok 2020/2021 předpokládáme opět pro žáky 5.tříd realizaci přípravy na přijímací řízení pro víceletá gymnázia. Stejně jako v tomto školním roce tuto přípravu povedou Mgr. Jolana Lukášová a Mgr. Nataša Heráková.

Přihlášení do přípravky proběhne v září 2020.

Informace k rozdělení I.tříd
12. 6. 2020

V přiloženém souboru naleznete rozdělení žáků do I.tříd pro školní rok 2020/2021. V seznamu jsou uvedena vzhledem k GDPR čísla jednací, která naleznete na rozhodnutí o přijetí.

Rozdělení žáků do 1. tříd

Prosíme tímto všechny zákonné zástupce zájemců o školní družinu, aby do 19.6.2020 doručili Přihlášku do školní družiny. Pokud tak neučinili v rámci zaslané dokumentace k zápisu. Přihlášku je možné doručit osobně nebo zaslat na email školy zs.dp@tiscali.cz (nemusí být elektronicky podepsáno).

Přihláška do školní družiny

Informace ke vzdělávacím aktivitám II.stupně
3. 6. 2020

Před první účastí na vzdělávacích aktivitách žák odevzdá prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

prohlášení

Používání roušek se řídí platnými předpisy MŠMT - nošení roušek je nadále povinné ve společných prostorách školy, každý žák má mít 2 roušky a sáček na jejich uložení. O nošení roušek ve třídách rozhoduje vyučující.

Obědy budou žáci konzumovat ve třídách z jednorázových obalů. Do 5.6. je třeba zájemce o školní stravování nahlásit třídním učitelům.

Pro přehlednost uvádíme ještě jednou organizaci vzdělávacích aktivit II.stupně od 8.6.2020:

ZOOM konzultace dle stávajícího rozvrhu, avšak pouze v pondělí a čtvrtek.

Osobní přítomnost nahlášených žáků:

  • úterý 9 - 12 hodin 6. a 8.třída
  • středa 9 - 12 hodin 7.třídy
  • pátek 9 - 12 hodin 5. a 9.třída

Žáci, kteří jsou nahlášeni na vzdělávací aktivity je mohou v jejich průběhu opustit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Stránky