Pokyny pro strávníky

Informace pro školní rok 2019 – 2020

Vedoucí školní jídelny Jana Chylíková,telefon: 281932141

Odhlašování stravného denně do 8:00 telefonicky nebo emailem:

jidelna@zsdolni­pocernice.cz

DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODHLAŠOVÁNÍ

Vysvětlení pro rodiče k cenám stravného podle věku strávníka dle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb. jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu školního roku,ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1.září stávajícího roku do 31.srpna roku následujícího

ZAŘAZENÍ DLE VĚKU

2.věková skupina - žáci 7–10 let – fin.limit Kč/den/strávník 28,–Kč, měsíční záloha 616,–Kč

3.věková skupina - žáci 11–14 let -fin.limit Kč/den/strávník 30,–Kč,měsíční záloha 660,–Kč

4.věková skupina - žáci 15 let a výše -fin.limit Kč/den/strávník 31,–Kč,měsíční záloha 682,–Kč

Dosaženým věkem dostávají strávníci porci dle zařazení

Placení obědů se provádí trvalým příkazem s termínem splatnosti 25.dne na měsíc následující,to znamená trvalý příkaz zřídit v srpnu.V červnu a červenci je třeba trvalý příkaz zrušit!! Číslo účtu jídelny. 000035-2000726329/0800 Variabilní symbol:číslo žáka,které mu bude přiděleno v kanceláři školní jídelny. Veškerě přeplatky za řádně odhlášené obědy budou vráceny ny Váš účet z vyúčtování stravného:

v lednu(09–12 měsíc)

v červenci(01–06 měsíc)

Není možné dětem,které nemají řádně a včas zaplaceno a bez omluvy rodičů vydávat od 5.dne v měsíci obědy. V zájmu dětí plaťte včas!!!

V případě nemoci je možné vydat do přinesených nádob pouze v 1. den nemoci, ostatní obědy je nutno odhlásit

Zápis budoucích prvňáků do školní jídelny je v měsíci září, kde jim budou sděleny veškeré informace a budou jim přiděleny variabilní symboly. Platba za první měsíc září probíhá v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

V případě přestupu na jinou školu nezapomeňte kontaktovat též školní jídelnu.

Zaměstnanci školní jídelny

Jana Chylíková - vedoucí ŠJ

Petra Havlíková - hlavní kuchařka

Eva Kůrková

Věra Kratochvílová

Dagmar Jarošová

 

V případě změny č.účtu je povinností ihned informovat vedoucí ŠJ.