Aktuálně

Návštěva divadelního představení v Nj
17. 3. 2015

Žáci 8. a 9. třídy se v rámci zdokonalení v NJ zúčastní dne 23.4. 2015  divadelního představení Donnerstag ( vstupné 70 Kč)

Pojízdná knihovna v ZŠ
17. 3. 2015

Pod záštitou Městské knihovny v Praze k nám zavítá dne 20.3. 2015 pojízdná knihovna tzv. bibliobus.Během krátké besedy budou žákům poskytnuty  potřebné informace ( bezplatné přihlášky, výpůjčky atd.) Je pouze na žácích, zda nabízené služby budou i nadále pravidelně využívat. ( tiskopis přihlášky možno vyplnit již dopředu a vzít s sebou na informační schůzku, či napsat pouze písemný souhlas rodičů a přihlášku vyplní škola.)   
deti_prihlaska.pdf

Zápis do školní družiny pro budoucí 1.třídu
12. 3. 2015

Zápis do školní družiny pro budoucí I.třídu se uskuteční dne 21.4.2015 od 15:00 do 17:00 hodin v učebně II.A (v přízemí budovy I.stupně).
S sebou vyplněný zápisový lístek.
zapisovy_listek_do_skolni_druziny_ve_skolnim_roce_2015.pdf

Inline bruslení na II.pololetí
11. 3. 2015

V odkazu naleznete informace ke kroužku inline bruslení na II.ploletí. Kroužek probíhá přímo v ZŠ.
dolni_pocernice_inline.pdf

Přijímací řízení na SŠ
24. 2. 2015

Informace k podávání přihlášek na SŠ v níže uvedeném článku z MŠMT, který jsme obdrželi k dnešnímu dni.
V případě chybně vyplněné přihlášky je třeba učinit opravu. Nový formulář přihlášky si mohou žáci vyzvednout v ředitelně ZŠ.

Přijímací řízení ke studiu ve SŠ 2015

V červenci 2014 byl upraven formulář přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole (forma vzdělávání – denní), na který uchazeč může uvést až dvě střední školy.
Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Jednotné testy bude uchazeč skládat na té škole, kterou uvedl jako první v pořadí. Pokud se škola, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako první, pilotního ověřování nezúčastní, bude uchazeč konat jednotné testy na škole, která je uvedena jako druhá v pořadí.
Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Pravidla pro podpisy oprávněných osob a institucí (základní škola, školské poradenské zařízení) platí stejně jako doposud.
Formulář přihlášky i příslušné informace lze nalézt také na tomto odkazu: http://www.cermat.cz/informace-pro-uchazece-1404035091.html
Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 

Stránky