Aktuálně

Zápis do školní družiny pro budoucí 1.třídu
12. 3. 2015

Zápis do školní družiny pro budoucí I.třídu se uskuteční dne 21.4.2015 od 15:00 do 17:00 hodin v učebně II.A (v přízemí budovy I.stupně).
S sebou vyplněný zápisový lístek.
zapisovy_listek_do_skolni_druziny_ve_skolnim_roce_2015.pdf

Inline bruslení na II.pololetí
11. 3. 2015

V odkazu naleznete informace ke kroužku inline bruslení na II.ploletí. Kroužek probíhá přímo v ZŠ.
dolni_pocernice_inline.pdf

Přijímací řízení na SŠ
24. 2. 2015

Informace k podávání přihlášek na SŠ v níže uvedeném článku z MŠMT, který jsme obdrželi k dnešnímu dni.
V případě chybně vyplněné přihlášky je třeba učinit opravu. Nový formulář přihlášky si mohou žáci vyzvednout v ředitelně ZŠ.

Přijímací řízení ke studiu ve SŠ 2015

V červenci 2014 byl upraven formulář přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole (forma vzdělávání – denní), na který uchazeč může uvést až dvě střední školy.
Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Jednotné testy bude uchazeč skládat na té škole, kterou uvedl jako první v pořadí. Pokud se škola, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako první, pilotního ověřování nezúčastní, bude uchazeč konat jednotné testy na škole, která je uvedena jako druhá v pořadí.
Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Pravidla pro podpisy oprávněných osob a institucí (základní škola, školské poradenské zařízení) platí stejně jako doposud.
Formulář přihlášky i příslušné informace lze nalézt také na tomto odkazu: http://www.cermat.cz/informace-pro-uchazece-1404035091.html
Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 

Pro budoucí prvňáčky - škola hrou
23. 2. 2015

Kdy:                  Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:00 do 17:00 hodin.
Kde:                  Základní škola Dolní Počernice, stará budova, v přízemí - současná IV.A.
Pro koho:          Pro budoucí prvňáčky.
S kým:              S Hanou Hubáčkovou
Co s sebou:       Bačkůrky a pastelky.
Kdy začínáme: 26.2.2015 v 16:00 hodin.

Těším se na Vás!

Masopust
16. 2. 2015

V úterý 17.2.2015 se uskutečný tradiční Masopustní průvod.
I. - III.třídy končí v 11:30, IV. - V.třídy 11:40, II.stupeň 11:50.
Průvod začíná ve 13:00 u ZŠ. Přijďte se v maskách pobavit i vy se svými ratolestmi.
masopusni_plakat2015.pdf

Stránky