Aktuálně

Zápis do I.třídy
12. 1. 2015

Informace k zápisu naleznete v níže uvedeném dokumentu.

Zápis 2015

Vánoční výstava a Mikuláš
8. 12. 2014

V pátek 5.12. navštívil i naší školu Mikuláš se svou družinou. Ti starší poznali v tradičních maskách žáky 9.třídy a pana učitele Saturku, který u nás občas vypomáhá s výukou Aj. Doufám, že naši mladší žáci nebyli příliš vyděšení a udržováním naší tradice potěšeni. Našim deváťákům a panu učiteli děkujeme za příjemné zpestření výuky.

Následný adventní víkend bronzové neděle byl pak dovršením příprav našich žáků na vánoční prodejní výstavu, která proběhla v prostorách nově otevřené budovy čp.11. Výstava proběhla v rámci tradiční kulturní ace pořádané naší MČ Vánoce v Počernicích. Výrobky našich dětí se líbily a všem, kteří si zakoupili některý z produktů a přispěli tak našim dětem do pokladniček jednotlivých tříd moc děkujeme.Velké poděkování patří též všem učitelům, žákům, rodičům a dalším osobám, kteří s přípravou a realizací celé akce pomáhali. 

Zahájení školního roku
10. 9. 2014

 1.9.2014 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Žáci 9.třídy přivítali naše nejmenší - prvňáčky a po uvítacích slovech pana starosty Zbyňka Richtera a ředitele ZŠ naši nováčci poprvé usedli do školních lavic. Hojná byla též účest rodičů, babiček, dědečků a dalších rodinných příslušníků, kteří si významný den svých ratolestí nenechali ujít. Přejeme Vám, aby se našim dětem ve škole líbilo a aby úspěšně zvládli první školní rok.

Stránky