Aktuálně

Zápis do I.ročníku 2015/2016
3. 2. 2015

K letošnímu zápisu dorazilo celkem 50 zájemců. Z tohoto počtu 2 odklady, 31 s trvalým bydlištěm v Dolních Počernicích, 6 se sourozenci ve vyšším ročníku a 11 s trvalým bydlištěm mimo Dolní Počernice. Vzhledem ke kapacitním a prostorovým možnostem školy k naší velké lítosti bohužel nemůžeme přijmout všechny zájemce. V tuto chvíli jsou přijati děti s trvalým bydlištěm v Dolních Počernicích. Ostatní zájemce zatím přijmout nemůžeme.
Žádáme tímto všechny, kteří byli u zápisu i na jiných školách a rozhodli se do naší ZŠ nenastoupit, aby tuto informaci neprodleně oznámili naší ZŠ a neblokovali tak místa zejména zájemcům se sourozenci v naší ZŠ, které bychom tímto na jejich místa přijali.
Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení a těšíme se na budoucí spolupráci.

Nové stránky
1. 2. 2015

Dnes jsme spustili nový web školy. Doufáme, že se vám bude líbit. Připomínky je možno zasílat na adresu: admin@zsdolnipocernice.cz

Telefonické spojení do družiny
27. 1. 2015

Od 27.1.2015 je v provozu nové telefonní číslo do školní družiny 251 628 740. Dovoláte se tak do školní družiny přímo bez přepojování.

Zápis do I.třídy
12. 1. 2015

Informace k zápisu naleznete v níže uvedeném dokumentu.

Zápis 2015

Vánoční výstava a Mikuláš
8. 12. 2014

V pátek 5.12. navštívil i naší školu Mikuláš se svou družinou. Ti starší poznali v tradičních maskách žáky 9.třídy a pana učitele Saturku, který u nás občas vypomáhá s výukou Aj. Doufám, že naši mladší žáci nebyli příliš vyděšení a udržováním naší tradice potěšeni. Našim deváťákům a panu učiteli děkujeme za příjemné zpestření výuky.

Následný adventní víkend bronzové neděle byl pak dovršením příprav našich žáků na vánoční prodejní výstavu, která proběhla v prostorách nově otevřené budovy čp.11. Výstava proběhla v rámci tradiční kulturní ace pořádané naší MČ Vánoce v Počernicích. Výrobky našich dětí se líbily a všem, kteří si zakoupili některý z produktů a přispěli tak našim dětem do pokladniček jednotlivých tříd moc děkujeme.Velké poděkování patří též všem učitelům, žákům, rodičům a dalším osobám, kteří s přípravou a realizací celé akce pomáhali. 

Stránky