Historie

V roce 1885 se v Dolních Počernicích volí nový starosta a radní. Starostou se stává pan Vojtěch, svobodný pán z … . Jediným bodem programu mimořádné schůze dne 13. prosince 1885 je porada o zřízení paralelní školy ve zdejší obci – jako pobočky kyjské školy. První 1. třída byla v budově restaurace Barborka, kam žáci chodili zadním vchodem. Již v roce 1887 obecní zastupitelstvo žádá o zřízení samostatné dvoutřídní školy, nezávislé na škole v Kyjích – svou žádost zdůvodňovali tím, že obec v té době má 68 domů a přes 650 obyvatel, z nichž je 96 dětí školou povinných.V roce 1891 se podařilo snahu prosadit. Od roku 1893 se uvažuje o stavbě nové školní budovy, která je následně vybudována a dne 16. dubna 1895 slavnostně svěcena. Prvním řídícím učitelem byl jmenován pan Alois Brabec, který má i hrob v Dolních Počernicích. V roce 1900 byla tato budova navíc zvýšena o jedno patro.V této budově se vyučuje dodnes, i když počet učeben a tříd narostl: Různými přestavbami a rozšiřováním navíc škola dostala jiný vzhled. Snad nejzdařilejší návrh na přestavbu byl z třicátých let minulého století, ale události po r. 1939 znemožnily tento návrh realizovat. V roce 1985 byla přistavěna provizorní budova (dnes 2. stupeň) školy a tělocvična. Slouží dodnes svému účelu. Znovu se vážně uvažuje o vybudování nové budovy školy, vzhledem k rozrůstající se výstavbě rodinných domků. Veškeré události kolem dění jsou zapsány ve školních kronikách, jejichž první zápis je již z roku 1891. K nahlédnutí i k pořizování výpisků jsou k dispozici v ředitelně školy. Zájemce rádi uvítáme.