Školní parlament

Vítejte na stránce Školního parlamentu. Podrobné informace a pravidla Školního parlamentu naleznete v přiloženém souboru.
Informace o školním parlamentu

Ve školním roce 2019/2020 pracuje volená samospráva žáků ZŠ v rámci Školního parlamentu. Koordinátorem Školního parlamentu je Mgr.Hana Beránková.
Pro aktuální školní rok jsou zvolenými členy Školního parlamentu:

Předseda:

Místopředseda:

Sekretář:

Členové:

Zápisy:

Termín dalšího zasedání: