Aktuálně

Vánoční jarmark
30. 11. 2018

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na sobotní vánoční jarmark v ZŠ.
vanocni_jarmark.jpg

Pozvánka na vystoupení žáků 100. výročí založení republiky
16. 10. 2018
Škola v přírodě 3. B
16. 9. 2018

Třída 3. B v pořádku dorazila na Monínec. Všichni zdraví.

Důležité upozornění
12. 9. 2018

Vzhledem k incidentu, který se udál v odpoledních úterních hodinách, žádáme tímto všechny rodiče, aby upozornili své děti na nebezpečí spojené s nastupováním do automobilů k cizím osobám.

Žáci byli dnes poučeni třídními učiteli o nebezpečích spojených s cestou do školy a ze školy.

V uvedený čas měl silnější muž menší postavy lákat do stříbrného automobilu značky VW Passat žáka naší školy.

Na tuto skutečnost byla upozorněna i Policie.

Děkujeme za spolupráci.

4.třída
1. 9. 2018

Po projedníní a zvážení všech aspektů a vyjádření zástupců rodičů, zřizovatele a ZŠ a vzhledem k vysokému celkovému počtu žáků a vysokému počtu žáků se specfickýni potřebami učení v budoucí 4.třídě ředitel školy rozhodl pro školní rok 2018/2019 o rozdělení ročníku na dvě třídy.

Žáci budoucí 4.třídy nastoupí 3.září po dobu nezbytně nutnou k zajištění personální a materiální stránky do jedné třídy ke své třídní učitelce paní Mgr.Haně Hubáčkové.

Po zajištění výše uvedených potřeb bude výuka probíhat ve třídách: 4.A paní učitelka Mgr.Hana Hubáčková, 4.B paní učitelka Mgr.Michaela Pospíšilová.

Děkuji za vyjádření názorů všech zúčastněných.

Mgr.Jiří Schwarz

Stránky