Aktuálně

Zájezd Velká Británie
25. 3. 2020

Zájezd do Velké Británie jsme vzhledem k situaci jako škola stornovali. Storno poplatek 500,-Kč za žáka. Do konce dubna by měla CK poslat zpět zálohy, které obratem přepošleme na Vaše účty.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám podaří zorganizovat podobný zájezd v příznivějším období.

Zápis do I.tříd
20. 3. 2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do I. ročníku základního vzdělávání proběhne vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením vlády ČR a doporučení MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Potřebné dokumenty k zápisu naleznete ve záložce rodič, sekce dokumenty ke stažení.

Potřebné informace s termíny a způsobem předání dokumentů naleznete v přiloženém souboru.

Směrnice ředitele školy k zápisu 2020

Původní termín "Hravého odpoledne pro předškoláky"- dne otevřených dveří 25.3.2020 se tímto ruší.  Možnost seznámení se dětí se školním prostředím se budeme snažit zrealizovat jinou formou v náhradním termínu po skončení mimořádných opatření.

Zájezd do Anglie
18. 3. 2020

Vážení rodiče,

po dohodě s CK Albion se zájezd do Eastbourne přesouvá na podzim. Konkrétní termín bude upřesněn.

Přehled učiva 16.-20.3.2020
16. 3. 2020

Dobrý den,

zadání učiva na tento týden naleznete opět v záložce žák - e podklady. Doplňující materiály budou průběžně zasílány prostřednictvím emailů.
 

Anglie - Eastbourne 24.-31.5.2020
13. 3. 2020

Vážení rodiče,

CK Albion konzultovala stávající situaci a Asociací cestovních kanceláří a Krajskou hygienickou stanicí v Brně a rozhodlo se následovně:

Zájezdy do Velké Británie, které se mají uskutečnit od posledního květnového týdne, by neměly být zrušeny.

Pokud by nastala situace, že by v našem plánovaném termínu nebylo možné do Velké Británie vycestovat, nabídne nám CK Albion náhradní podzimní termín.

V případě dalších dotazů kontaktujte CK Albion, paní Pelclovou.

O případných změnách Vás budeme informovat.

Stránky