Aktuálně

Organizace vzdělávacích aktivit od 8.6.2020
29. 5. 2020

Organizace výuky od 8.6.2020
Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT bude od 8.6.2020 umožněna osobní přítomnost žáků II. stupně (5.-9.třída) v naší ZŠ. Účast na vzdělávacích aktivitách je pro žáky dobrovolná. I nadále bude preferována distanční výuka – zadávání učiva v týdenních cyklech na webu školy a testování v programu Alf. ZOOM konzultace budou od 8.6. probíhat dle stávajícího rozvrhu, avšak pouze v pondělky a čtvrtky. Vzhledem k personálním a prostorovým možnostem školy budou vzdělávací aktivity žáků ve škole probíhat dle rozvrhu:

úterý: 9-12 hod. 6. a 8. třída
středa: 9-12 hod. 7.A a 7.B
pátek: 9-12 hod. 5. a 9. třída.

Náplní aktivit žáků ve škole bude zejména procvičování a upevnění učiva probraného během distanční výuky, objasnění nově zadávaného učiva, osobní konzultace s jednotlivými vyučujícími a socializační aktivity. Aktivity ve škole budou dle nařízení MŠMT probíhat v maximálně patnáctičlenných skupinách, které nemusí být neměnné. U těchto skupin se dle potřeb a personálních možností budou pedagogové střídat.

Zákonné zástupce našich žáků touto cestou žádáme o sdělení případného zájmu o účast žáků na vzdělávacích aktivitách ve škole od 8.6.2020. Informaci o zájmu sdělte, prosím, třídnímu učiteli do středy 3.6.2020 8:30 hod., kdy bude probíhat porada pedagogů II. stupně ZŠ. Vzhledem k nařízení MŠMT je zjištění počtu případných zájemců pro přesnější naplánování vzdělávacích aktivit nezbytné.

Předem velice děkujeme za spolupráci
 

Bibliobus
27. 5. 2020

Vážení čtenáři,
dne 2.6.2020 od 9 do 11 hodin bude ve dvoře ZŠ přistaven bibliobus. Využijte, prosím, tento termín ke vrácení zapůjčených knižních titulů.

Děkujeme

Organizace vzdělávacích aktivit od 25.5.2020
21. 5. 2020

V přiloženém souboru naleznete rozdělení žáků do skupin a časový harmonogram vstupu do budovy. Připomínáme nutnost dodání prohlášení podepsaného zákonnými zástupci před prvním vstupem do budovy.

Příloha č.2

V případě návratu ze zahraničí připomínáme povinnost dodat do 72 hodin negativní výsledek testu COVID 19, případně 14 denní karanténu. Testovací místa naleznete na http://vida.cz/covid

Výdej obědů přihlášeným strávníkům probíhá u zadního vstupu do jídelny na dvoře ZŠ od 12 do 13 hodin.

Zápis do I.tříd
18. 5. 2020

Vážení rodiče,
do I.ročníků byly přijaty děti s trvalým bydlištěm v Dolních Počernicích a ty, které mají v ZŠ již sourozence. Ostatní bohužel z kapacitních důvodů přijmout nemůžeme. Z nepřijatých žáků bude losováním utvořen seznam a v případě, že některé přijaté dítě nenastoupí na naší ZŠ, budeme moci přijmout náhradníky.

Prosíme tedy všechny, kteří na naší školu nenastoupí, aby nás neprodleně informovali.

Rozdělení do tříd proběhne v měsíci červnu.

Aktualizace ZOOM
11. 5. 2020

Aktuálně probíhají u některých vyučujících změny v přihlašovacích údajích do ZOOMU.
Případná nová hesla naleznete v přiloženém souboru.

ZOOM hesla

Stránky