Aktuálně

Organizace vzdělávacích aktivit od 11.5.2020
7. 5. 2020
Informace k přijímacím zkouškám
6. 5. 2020

Aktuální informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete v přiložených souborech.

Vybrané informace

Vyhláška 232/2020 Sb.

Zákon 135/2020 Sb.

Informace pro 9.třídu
6. 5. 2020

Od 11.5.2020 bude zahájena dobrovolná příprava k přijímacímu řízení na SŠ pro žáky 9.ročníku.
Příprava bude organizována maximálně v patnáctičlenné skupině vytvořené na základě projevení zájmu třídnímu učiteli a bude probíhat vždy v pondělí od 9 do 12 hodin Český jazyk, ve čtvrtek od 9 do 12 hodin Matematika. Výuka je realizována pouze pro žáky skládající přijímací zkoušku. Složení skupiny není možné po 7.5. měnit.
Vzdělávací aktivity budou probíhat dle platných doporučení MŠMT včetně zvýšených hygienických opatření, o kterých budou žáci ve škole poučeni.
Každý žák musí na den mít 2 roušky a sáček na jejich uložení. Před prvním vstupem do školy odevzdá každý žák prohlášení vyplněné a podepsané zákonným zástupcem - viz tento odkaz Prohlášení.
Bez roušek a podepsaného prohlášení není možná přítomnost žáka ve škole.

 

Informace k nástupu do školy
4. 5. 2020

Vážení rodiče a žáci,
na základě informací zveřejněných MŠMT k organizaci zbývající části školního roku 2019/2020 aktuálně připravujeme Pedagogicko-organizační směrnici pro období od 11. 5. do 30. 6. 2020. K dokončení uvedeného dokumentu je třeba zjištění počtu zájemců o docházku do školy pro 1. - 5. ročníky do 18.5. a pro žáky 9.ročníku do 7.5. Informaci o tom, zda Vaše dítě nastoupí do školy, předejte co nejdříve třídním učitelům. Následně budeme moci provést rozdělení žáků do patnáctičlenných skupin včetně přiřazení pedagogických pracovníků.
Součástí směrnice je i stanovení kritérií pro zařazení žáků do skupin dle doporučení MŠMT. Naší snahou je vytvoření skupin odpovídajících jednotlivým třídám popř. ročníkům. V případě velkého zájmu budou vytvořeny skupiny dle doporučení MŠMT, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Při překročení patnáctičlenného limitu rozhodne o zařazení žáků do skupin los.
Vzhledem k omezeným personálním i prostorovým možnostem Vás žádáme o pečlivé zvážení potřeby nástupu Vašeho dítěte do školy. 
Děkujeme za pochopení

 

Informace k hodnocení žáků za II.pololetí
29. 4. 2020

Vážení rodiče,
v přiloženém souboru naleznete informace vydané MŠMT k hodnocení našich žáků za II.pololetí šk.r.2019/2020.

Vyhláška MŠMT - hodnocení žáků

Stránky