Aktuálně

Výsledky voleb do ŠR
18. 4. 2019

Ve středu 17.4.2019 se sešel přípravný výbor voleb do Školské rady. Po ověření všech potřebných skutečností dle volebního řádu provedl sčítání hlasů z řad zákonných zástupců i z řad pedagogů.

Výsledky:     Pedagogové:   1. Mgr.Hana Beránková (14 hlasů)      2. Mgr. Jolana Lukášová (11 hlasů)        3. Mgr.Hana Hubáčková (10 hlasů)

                   Zákonní zástupci:  1. Hana Jedelská (83 hlasů)      2. Lenka Vycpálková (78 hlasů)      3. Monika Schusserová (74 hlasů)     4. Eva Nožičková (72 hlasů)       5. Tereza Svatoňová (60 hlasů)       6. Lukáš Pospíšil (45 hlasů)      7. Monika Trejbalová (43 hlasů)

                                              8. Kateřina Čechová (26 hlasů)

Děkujeme všem účastníkům voleb za účast a trpělivost a gratulujeme zvoleným kandidátům.

Za přípravný výbor Jiří Schwarz  

Ředitelské volno
9. 4. 2019

Ve dnech 6. a 7.5.2019 je z důvodu školení pedagogických pracovníků školy ředitelské volno. Omlouváme se tímto za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
 

Nový kroužek golfu
9. 4. 2019

V rámci spolupráce s GOLF RESORT BLACK BRIDGE jsme pro Vás připravili nový kroužek golfu. Více informací v přiloženém letáčku.

skola_dp_-_krouzek.pdf

Doplňující informace k volbám do Školské rady
8. 4. 2019

Doplňující informace k volbám do Školské rady

V pondělí 8.4. budou rozdány volební lístky s obálkou. Rodiče potvrdí do žákovské knížky jejich převzetí.

Způsob doručení do školy není volebním řádem specifikován. Rodiče tedy mohou volební lístek doručit do školy osobně, v zalepené a podepsané obálce, kde je toto předání zaevidováno podpisem. Dále pak mohou rodiče poslat volební lístek rovněž v zalepené a podepsané obálce po dětech. V tomto případě potvrdí třídní učitel převzetí lístku rovněž do žákovské knížky. K předání volebního lístku je možné využít též třídní schůzky, které se konají ve středu 10.4.2019.

V případě nemoci dítěte je možné vyzvednout si volební lístek u svého třídního učitele, nebo v kanceláři ZŠ.

Volební lístky doručí rodiče do školy do pátku 12.4. 2019 do 14:00 hodin.

Za přípravný výbor Mgr.Jiří Schwarz
 

Kandidáti z řad rodičů do Školské rady
5. 4. 2019

Vážení rodiče,

po skončení období podání návrhů kandidátů a zvážení a následného rozhodnutí samotných kandidátů, přípravný výbor zaevidoval seznam osmi kandidátů:

1.B - Tereza Svatoňová, 2.A - Eva Nožičková, 3.B - Kateřina Čechová, 4.B - Lukáš Pospíšil, 5.B - Monika Schusserová, 6.B - Monika Trejbalová, 7.třída - Lenka Vycpálková, zákonný zástupce dětí dětského domova - Hana Jedelská.

V týdnu od 8. do 12.dubna proběhnou samotné volby. Žádáme proto rodiče o účast. V pondělí obdrží rodiče volební lístek s obálkou. Prosíme o potvrzení převzetí do ŽK dítěte. Případně si mohou volební lístek vyzvednout rodiče ve škole. V průběho týdne žádáme o jeho doručení v zalepené a podepsané obálce třídním učitelům, kteří je zevidují a zalepené předají přípravnému výboru. Na volebním lístku zaškrtněte dva z osmi navrhovaných kandidátů (ne více či méně), jinak by volební lístek nebyl platný.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

Stránky