Aktuálně

Ředitelské volno
9. 4. 2019

Ve dnech 6. a 7.5.2019 je z důvodu školení pedagogických pracovníků školy ředitelské volno. Omlouváme se tímto za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
 

Nový kroužek golfu
9. 4. 2019

V rámci spolupráce s GOLF RESORT BLACK BRIDGE jsme pro Vás připravili nový kroužek golfu. Více informací v přiloženém letáčku.

skola_dp_-_krouzek.pdf

Doplňující informace k volbám do Školské rady
8. 4. 2019

Doplňující informace k volbám do Školské rady

V pondělí 8.4. budou rozdány volební lístky s obálkou. Rodiče potvrdí do žákovské knížky jejich převzetí.

Způsob doručení do školy není volebním řádem specifikován. Rodiče tedy mohou volební lístek doručit do školy osobně, v zalepené a podepsané obálce, kde je toto předání zaevidováno podpisem. Dále pak mohou rodiče poslat volební lístek rovněž v zalepené a podepsané obálce po dětech. V tomto případě potvrdí třídní učitel převzetí lístku rovněž do žákovské knížky. K předání volebního lístku je možné využít též třídní schůzky, které se konají ve středu 10.4.2019.

V případě nemoci dítěte je možné vyzvednout si volební lístek u svého třídního učitele, nebo v kanceláři ZŠ.

Volební lístky doručí rodiče do školy do pátku 12.4. 2019 do 14:00 hodin.

Za přípravný výbor Mgr.Jiří Schwarz
 

Kandidáti z řad rodičů do Školské rady
5. 4. 2019

Vážení rodiče,

po skončení období podání návrhů kandidátů a zvážení a následného rozhodnutí samotných kandidátů, přípravný výbor zaevidoval seznam osmi kandidátů:

1.B - Tereza Svatoňová, 2.A - Eva Nožičková, 3.B - Kateřina Čechová, 4.B - Lukáš Pospíšil, 5.B - Monika Schusserová, 6.B - Monika Trejbalová, 7.třída - Lenka Vycpálková, zákonný zástupce dětí dětského domova - Hana Jedelská.

V týdnu od 8. do 12.dubna proběhnou samotné volby. Žádáme proto rodiče o účast. V pondělí obdrží rodiče volební lístek s obálkou. Prosíme o potvrzení převzetí do ŽK dítěte. Případně si mohou volební lístek vyzvednout rodiče ve škole. V průběho týdne žádáme o jeho doručení v zalepené a podepsané obálce třídním učitelům, kteří je zevidují a zalepené předají přípravnému výboru. Na volebním lístku zaškrtněte dva z osmi navrhovaných kandidátů (ne více či méně), jinak by volební lístek nebyl platný.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

Rezervační systém pro zápis do I.ročníku
25. 3. 2019

Vážení rodiče. Dle dříve uveřejněné informace spouštíme dnes rezervační systém pro přihlášení k zápisu do I.ročníku pro školní rok 2019/2020.

Přihlásit se můžete na níže uvedeném odkazu.

http://zapis.zsdolnipocernice.cz

Stránky