Aktuálně

Informace pro I.třídy
1. 9. 2021

Rozvrhy hodin I. tříd

 

V přiloženém souboru naleznete rozvrhy hodin 1.A a 1.B. Tyto informace naleznete po právě probíhající úpravě našich webových stránek i pod třídními weby prvních tříd a po zřízení přístupů zákonných zástupců do DM software i v elektronických žákovských knížkách. K zřízení těchto přístupů obdrží rodiče prvňáčků informace e-mailem během září.

Dne 15.9. od 17:30 hodin se uskuteční třídní schůzky rodičů prvních tříd.

Rzvrh hodin I.třídy

 

Děkujeme za pochopení

Přípravka na přijímací zkoušky pro 5.třídy
1. 9. 2021

Přípravka po žáky 5. tříd k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia

 

Přípravka Čj (paní učitelka Heráková) v pondělí 13:15 - 14:15h. ve třídě 4.A

Přípravka M (paní učitelka Lukášová) ve čtvrtek 13:15 - 14:15h. ve třídě 4.B

Vstupní test Čj pondělí 6. 9., M ve čtvrtek 9. 9. v časech a místech přípravky.

1.hodiny přípravky začnou následující týden. 

 

Bližší informace dají paní učitelky žákům do jejich tříd.

Zahájení školního roku 2021/2022
26. 8. 2021

Ve středu 1.září 2021 začínáme nový školní rok. Doufáme, že co nejméně zatížený distanční výukou a že nám děti co nejdéle vydrží v lavicích.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022
Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1.9. Žáci 1. tříd a jejich rodiče budou mít se svými třídními učitelkami sraz v 7:45 před budovou prvního stupně, následně se přesunou do tříd, kde je po krátkém úvodu přivítají žáci 9. tříd. Třídní učitelky také první den předají rodičům veškeré potřebné informace k zahájení školní docházky.
Testování antigenními testy na Covid-19
Testování proběhne u žáků 2.-9.tříd 1.9., žáci 1.tříd se budou testovat 2.9. V druhém školním týdnu proběhne testování ve všech třídách 6.9. a 9.9. Testování není povinné pro žáky, kteří mají doklad o řádně dokončeném očkování (14 dní po druhé dávce), ochranné lhůtě po prodělání nemoci (180 dní po prvním pozitivním testu) nebo platný negativní test z odběrového místa.
Nošení roušek bude pro všechny osoby povinné ve společných vnitřních prostorách ZŠ. Ve třídách platí tato povinnost v případě, že žák neabsolvuje preventivní testování či nepředloží žádný výše uvedený doklad.
Organizace výuky prvního týdne
1.9.
všechny třídy - 1 vyučovací hodina s TU
2.9.
2. - 4.třídy a 5.B – 4 vyučovací hodiny s TU, konec vyučování v 11:40
5.A – 2 vyučovací hodiny s TU, následné podle rozvrhu, konec vyučování v 11:40
6.-9.třídy – 2 vyučovací hodiny s TU, následné podle rozvrhu, konec vyučování v 12:35
3.9.
výuka podle rozvrhu, konec vyučování nejdéle v 12:35

Těšíme se na Vás!!!

Organizace školního roku 2021/2022

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků
21. 6. 2021

Ve středu 23.6.2021 od 17:30 hodin se ve školní jídelně uskuteční informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Těšíme se na Vás!

Třídní schůzky
8. 6. 2021

Dne 9.6. se uskuteční třídní schůzky - konzultace rodičů.

Třídní schůzky proběhnou s osobní účastí zákonných zástupců tradiční formou s tím, že rodiče podepíší ve třídách čestné prohlášení potřebné k osobní účasti.

Těšíme se na Vás!

Stránky